STIFTELSEN HILDING LINNQVISTS KONST

Nubisk by, 1968-69
  Parisiskor, akvarell,1920-tal

 


Inspiratören
Bok och utställning
om den tidiga konsten

Hilding Linnqvists inflytande som en av 1900-talets mest betydande svenska målare inleddes i det växande Stockholms utkanter. Den tidiga konsten vittnar tvetydigt om miljöer och ett land i stark förändring. Konstnärskapet slog ut i full blom när Europa åter öppnades efter första världskriget och de bildande konstresorna tog fart. Framtid, hopp och förändring levde som parallella stämningar med nostalgiska återblickar mot de förlorade idyllerna. Hilding Linnqvist befann sig mitt i brytningstiden.

Placeholder image Efterlysning

Nu efterlyser stiftelsen ägare till tidiga verk av Hilding Linnqvist. Se bildspel till höger. Har du upplysningar om något tidigt verk kontakta per  mejl:   Susanna Slöör   eller mobil: 070 792 81 86
  
Hilding Linnqvist debuterade i början av 1910-talet. År 1916 deltog han i den tredje utställningen i Liljevalchs konsthalls då unga historia, som var en mönstring av de yngre konstnärerna och den då aktuella konsten. Hilding Linnqvist deltog i fem ytterligare samlingsutställningar på Liljevalchs. Till en kommande utställning år 2020 söks viktiga verk i med särskilt fokus på dem som visades under åren 1916–1925

Placeholder image Ny bok om Hilding Linnqvist

Stiftelsen arbetar parallellt med en bok om Hilding Linnqvists tidiga år som konstnär. Han var inspiratören bland de unga naivisterna som Axel Nilsson, Eric Hallström och Gideon Börje och kom att prägla även konstnärer som Sven X:et Erixson och Bror Hjorth. Kamratskaran bildade så småningom konstnärsföreningen Färg och Form och galleriet med samma namn år 1932. Hilding Linnqvists valdes till föreningens ordförande år 1934 och verkade i den andan fram till sin bortgång år 1984.

Boken ges ut i samarbete med förlaget Arvinius + Orfeus och släpps i samband med utställningen på Liljevalchs oktober 2020. Den kommer att innehålla texter av tidigare Hilding Linnqvist-kännare som essäisten Ulf Linde och nyskrivna texter av bland andra konstnären och skribenten Susanna Slöör (redaktör) samt intendenten och konstvetaren Annika Gunnarsson.

 

Att bli konstnär
essäboken finns ute nu

Det tidiga 1900-talet bjöd på en lång rad möjligheter för unga konstnärer att utvecklas. De viktiga åren mellan utbildning och etablering var kritiska för hundra år sedan precis som idag. Ofta hjälptes man åt i kamratkretsen och fick stöd av konstintresserade vänner och äldre kolleger. Gemensamma utställningar och konstnärsdrivna initiativ såg dagens ljus.

Placeholder image  EssäserieN DIGITALT OCH SOM BOK

Hundra år senare uppmuntrar stiftelsen en dialog konstnärer emellan i form av essäer, samtal och  skriftliga repliker.  I den aktuella boken skriver konstnärer om hur det är att etablera sitt konstnärskap idag. Texterna har publicerats allt eftersom i nättidskriften Omkonst och här på hemsidan. Boken med samtliga essäer finns ute nu. Den kan beställas på förlaget  Arvinius + Orfeus 

 

Efterlysta målningar

Efterlysning 

Foto © Stiftelsen Hilding Linnqvist konst. Fotograf: Leif Mattsson